Автобояджийски услуги

В много от случаите, когато не са налице предпоставките за използване на PDR технология, се налага пребоядисване на детайла. Така ремонтът става комплексен, като първо се изправя изкривеният участък с PDR и след това се пребоядисва.