Предимства на PDR

 • Върху фабричната боя не се полагат абсолютно никакви материали, като кит, грунд, боя и лак.
 • Гарантирана липса на каквато и да било промяна на отремонтирания детайл във времето.
 • Отсъства дори минимална разлика в цвета между отделните детайли.
 • Стойността на ремонта е по-ниска, тъй като:
  - Не се подменят детайли
  - Не се влагат материали
  - Съкратено време за ремонт

 • Не се нагрява или заварява, като по този начин се избягва корозия по метала.
 • Процесът на работа е абсолютно чист и не замърсява автомобила външно, нито вътрешно.
 • Времето за ремонт е съкратено значително, което намалява срока на престой на автомобила в сервиза.
 • Запазване на стойността на автомобила, което е от особено значение за по-горния клас.
 • Не се нанася вреда на околната среда – без химия и прах.